Hörmann Program pre architektov online

Vylúčenie ručenia

Obsah tohto Programu pre architektov bol vytvorený s veľkou svedomitosťou a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ručenie za vecné a právne nedostatky, predovšetkým za aktuálnosť, správnosť, bezchybnosť, úplnosť a/alebo použiteľnosť programu pre architektov je vylúčená - okrem zámeru alebo zlého úmyslu. Platí to predovšetkým pre konkrétne, nepriame alebo priame škody, vrátane straty zisku alebo iné následky v dôsledku chybného alebo neodborného použitia Programu pre architektov. Za ostatné porušenia povinností ručí spoločnosť Hörmann KG Verkaufsgesellschaft iba pri zámere a hrubej nedbanlivosti.

Predchádzajúce ustanovenia sa nedotýkajú povinného ručenia pri strate života, poranení tela a poškodení zdravia. Používanie Programu pre architektov nezbavuje zodpovednosti spĺňať povinnosti typické pre povolanie architekta, ako aj dodržiavať právne a technické predpisy.

Spoločnosť Hörmann KG Verkaufsgesellschaft sa snaží zabezpečiť bezporuchovú prevádzku. Rovnako nie je možné prevziať záruku za dostupnosť a disponibilitu Programu pre architektov v každom čase.

Obsahy Programu pre architektov môže spoločnosť Hörmann KG Verkaufsgesellschaft aktualizovať, rozšíriť, obmedzene vymazávať alebo iným spôsobom prispôsobovať alebo meniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Program pre architektov používa na riadenie programu súbory Cookies. Kliknutím na „Súhlasím“ a používaním programu vyjadrujete súhlas s použitím súborov Cookies, ako aj s platnosťou vyššie uvedeného vylúčenia záruky.