Hörmann arkitektprogram online

Ansvarsfraskrivelse

Arkitektprogrammets innhold er utarbeidet med stor omhu og etter beste evne. Ansvar for saklige og rettslige mangler, spesielt med hensyn til aktualitet, korrekthet, feilfrihet, fullstendighet og/eller anvendbarhet av arkitektprogrammet er utelukket – unntatt ved forsett eller bedrag. Dette gjelder spesielt for konkrete, direkte eller indirekte skader, inkludert tap av fortjeneste eller andre konsekvenser som følge av feilaktig eller ikke forskriftsmessig bruk av arkitektprogrammet. For andre brudd på kontraktsforpliktelser holdes Hörmann KG Verkaufsgesellschaft kun ansvarlig i tilfelle av skade forårsaket med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Obligatorisk ansvar for skade som setter liv eller helse i fare, påvirkes ikke av de ovennevnte bestemmelsene. Bruk av arkitektprogrammet fritar ikke for ansvaret til å oppfylle arkitektens plikter som profesjonell yrkesutøver samt gjeldende juridiske og tekniske krav. Hörmann KG Verkaufsgesellschaft bestreber seg på å sikre en problemfri drift. Likevel kan vi ikke garantere en konstant tilgjengelighet og feilfri drift av arkitektprogrammet. Innholdet i arkitektprogrammet kan uten forvarsel aktualiseres, utvides, slettes i begrenset grad eller på annen måte tilpasses eller endres av Hörmann KG Verkaufsgesellschaft. Arkitektprogrammet bruker cookies til styring av programmet. Ved å klikke på Godta og ved å bruke programmet gir du oss ditt samtykke til å gjøre dette.