Hörmann Hörmann-architectenprogramma online

Aansprakelijkheidsuitsluiting

De inhoud van dit architectenprogramma is met grote zorgvuldigheid en naar eer en geweten opgesteld. Aansprakelijkheid voor feitelijke en juridische gebreken, met name voor de actualiteit, juistheid, foutloosheid, volledigheid en/of bruikbaarheid van het architectenprogramma is uitgesloten, behalve bij opzet of kwaadwilligheid. Dat geldt in het bijzonder ook voor concrete, directe of indirecte schades, inclusief inkomstenderving of andere gevolgen door een verkeerd of ondeskundig gebruik van het architectenprogramma.

Voor overige plichtsverzuimen is de Hörmann KG verkooporganisatie alleen aansprakelijk bij opzet en schuldige nalatigheid. Door de bovenstaande bepalingen wordt de wettelijke aansprakelijkheid bij de schending van leven, lichaam of gezondheid niet aangetast.

Het gebruik van het architectenprogramma ontheft niet van de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de voor het beroep van architect typische plichten evenals aan de geldende juridische en technische voorschriften.

De Hörmann KG verkooporganisatie doet zijn best om een storingsvrije werking te waarborgen. Desalniettemin kan niet worden gegarandeerd dat het architectenprogramma te allen tijde beschikbaar en bereikbaar is.

De inhoud van het architectenprogramma kan door de Hörmann KG verkooporganisatie zonder aankondiging vooraf, bijgewerkt, uitgebreid, beperkt, gewist of op een andere manier aangepast of gewijzigd worden.

Het architectenprogramma gebruikt cookies voor de besturing van het programma. Door te klikken op Akkoord en door gebruik te maken van het programma stemt u in met het gebruik van cookies en met de geldigheid van de voornoemde aansprakelijkheidsuitsluiting.