Hörmann Program pro architekty online

Vyloučení odpovědnosti

Obsah tohoto programu pro architekty byl vypracován s maximální pečlivostí a podle nejlepšího vědomí a svědomí. Odpovědnost za věcné a právní nedostatky programu pro architekty, zejména za aktuálnost, správnost, bezchybnost, úplnost a/nebo použitelnost je - s výjimkou úmyslného nebo lstivého jednání - vyloučena.

To platí zejména také pro konkrétní, nepřímé nebo přímé škody včetně ztráty zisku nebo jiných následků způsobených chybným nebo nevhodným používáním programu pro architekty. Za jiné porušení povinností nese prodejní společnost Hörmann KG odpovědnost pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Výše uvedenými ustanoveními není dotčena povinná odpovědnost v případě ublížení na životě, těle nebo zdraví. Využití programu pro architekty uživatele nezbavuje plnění typických povinností architekta ve vztahu k profesi, jakož i dodržování platných právních a technických předpisů.

Prodejní společnost Hörmann KG se snaží zajišťovat bezporuchový provoz, nicméně nemůže ručit za disponibilitu a dosažitelnost programu pro architekty v každém okamžiku.

Obsah programu pro architekty může prodejní společnost Hörmann KG aktualizovat, rozšiřovat, částečně mazat nebo jinak upravovat nebo měnit bez předchozího upozornění.

Program pro architekty používá pro řízení programu cookies. Kliknutím na Souhlasím a využitím programu vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies a s platností výše uvedeného vyloučení odpovědnosti.